Ak máte záujem o dobrovoľníctvo, pridajte sa do tejto skupiny: https://www.facebook.com/groups/2053732951555597/

Kocka pravdy (Cube of Truth) je pokojná, statická udalosť pripomínajúca umelecké predstavenie. Táto demonštrácia funguje podľa presnej štruktúry, ktorá vo verejnosti vyvoláva zvedavosť a záujem. Snažíme sa divákov priviesť k vegánstvu ako záveru, a to prostredníctvom kombinácie premietania záberov, ktoré zobrazujú bežný spôsob využívania zvierat, a rozhovoru s obchodným prístupom založeným na hodnotách.

Zabezpečené sú masky, cedule a materiály pre aktívny kontakt s divákmi (outreach). Čierny vrch oblečenia prispôsobený počasiu je nevyhnutný a prosím, ak máte, doneste si plne nabitý notebook alebo tablet. Ak si plánujete priniesť notebook alebo tablet, stiahnite si nasledujúce súbory:

Prehrávač:
https://videolan.org/vlc

Zábery:
https://goo.gl/LkDWe5

_____________________________________________________________________

If you are interested in volunteering, join the following group:
https://www.facebook.com/groups/2053732951555597/

The Cube of Truth is a peaceful static demonstration akin to an art performance. This demonstration operates in a structured manner that triggers curiosity and interest from the public; we attempt to lead bystanders to a vegan conclusion through a combination of local standard-practice animal exploitation footage and conversations with a value-based sales approach.

Masks, signs, and outreach literature are provided. Black upper clothing appropriate for the weather is essential, and please bring a fully charged laptop or tablet if you have one. If you are bringing a laptop or a tablet, please download the following:

Media Player:
http://www.videolan.org/vlc/

Footage:
https://goo.gl/LkDWe5