Jste zde

petice

V úterý 26. června 2018 se u jatek Maso Planá konalo řádně nahlášené shromáždění. Jeho účastníci se pokusili s pomocí velké cedule přimět přijíždějící transporty, aby zastavily na pouhé dvě minuty a umožnili tak zaznamenat na kameru, v jakém stavu jsou přivážená zvířata a alespoň na chvilku těmto tvorům ukázat vlídnější tvář lidstva. Řidiči se však rozhodli pro najíždění do aktivistů, kteří stáli v bráně, a to i přes to, že neměli dobrý výhled a nemohli ani posoudit

Když vidíme videa, ve kterých dělají divoká zvířata něco roztomilého, reagujeme všichni stejně: „Jéé, to je roztomilé.“ Přestože na první pohled mohou tato videa působit roztomile, když se podíváme pečlivěji na životní podmínky těchto zvířat a důvody, ze kterých svoje zdánlivě „roztomilé“ kousky předvádějí, tato videa přestávají být nevinnou zábavou.

Mezinárodní řetězec obchodů s nábytkem IKEA hledal ekologicky příznivější alternativu k masovým koulím, které servíruje ve svých obchodech po celém světě. V současné době IKEA ročně prodá přibližně 150 milionů těchto jídel, což představuje obrovskou uhlíkovou stopu a v neposlední řadě také utrpení obrovského množství zvířat.

Rádi bychom upozornili na internetovou petici, která vyzývá ke zrušení pouťové atrakce "Jízdy na ponících". Internetová petice sice nemá takovou platnost jako petice papírová, nicméně je to dobrý způsob projevu nesouhlasného názoru, který by mohl otevřít diskuzi nad správností této atrakce.

Organizace Compassion in World Farming odhalila kruté podmínky na 31 farmách ve Španělsku, Itálii, Irsku. Zemědělci se doslova vysmívají EU směrnici pro prasata, právnímu předpisu, jež má sloužit k ochraně všech 140 milionů prasat, která se nyní v EU chovají!

V Praze chystá v květnu firma Cirkus-Cirkus Delfíní show. Tvrdí, že se nejedná o cirkus, jen hodlá transportovat delfíny do stanu, ukazovat je lidem a nemocné děti s nimi nechá za 1700 Kč na 7 minut vykoupat. Pod pláštíkem pomoci dětem si zase někdo hodlá namastit kapsu, přestože tato akce odporuje mnoha zákonům a vyhláškám.

Strana zelených se připojila k výzvě Společnosti pro zvířata, která prostřednictvím online petice apeluje na ministra zemědělství ČR Petra Bendla, aby jako zástupce naší země v Radě ministrů EU podpořil požadavek na omezení doby přepravy hospodářských zvířat v celé EU na jatka na maximálně 8 hodin a aby pomohl zastavit vývoz hospodářských zvířat z ČR do třetích zemí.

V Číně se chystá stavba obří farmy pro chov milionů hus, které mají sloužit k výrobě foie gras. Tato krutá praktika nuceného vykrmování je odsuzovaná po celém světě a v mnoha zemích je již zakázána. Jedná se např. o Velkou Británii, Německo, Dánsko, Itálii, Polsko, Českou republiku, Argentinu, Izrael nebo Kalifornii.

PETICE JIŽ BYLA UZAVŘENA!

Více info v angličtině zde: http://www.nocruelcosmetics.org/sign_up.php?lang=czech-republic