Jste zde

Otázky, které si nikdy nepokládáme (video)

Štítky: 

Skvěle udělané pětiminutové video (s českými titulky), které výstižně vysvětluje, jakým způsobem funguje lidská společnost a proč nám lidem trvá tak dlouho, než odhalíme nějakou nespravedlnost a nezačneme dělat věci jiným způsobem. Odhaluje absurditu některých našich současných přesvědčení a poukazuje i na způsoby jednání (zejména ve vztahu k mimolidským zvířatům), které jsou v rozporu s našimi současnými hodnotami.

Autorem videa je Spencer Cathcart, který již dříve vytvořil neméně zajímavé osmiminutové video nazvané "Lež, ve které žijeme" (taktéž je opatřeno českými titulky, jenom je třeba je vybrat v nastavení).

Zdroj: Youtube (Freshtastical). Překlad: Alexandr Darius Radecký a Andrea Podsedníková