Jste zde

Jane Goodall

Slavná primatoložka Jane Goodall je horlivou zastánkyní práv zvířat, je vegetariánkou a snaží se být v tomto směru inspirací ostatním. Podle jejího názoru jezení masa neznamená jen utrpení pro zvířata, ale také kácení pralesů a následné rozšířování pouští v důsledku zabírání orných ploch krmnou sojou.

Skupina: 
Citáty: 
Tisíce lidí, kteří se pokládají za milovníky zvířat, zasedají několikrát denně ke stolu, aby si vychutnali maso tvorů, kterým byla nejprve odepřena možnost radovat se ze života a kteří posléze podstoupili děsivé utrpení a hrůzy na jatkách. Jane Goodall