Jste zde

Mezidruhová pomoc aneb prase kozu zachránilo!

Ačkoliv máme sklon považovat mimolidské tvory za rozumu- a duchaprosté biologické stroje, moderní poznatky tyto domněnky jednu po druhé vyvrací. Zjišťujeme, že jsou zvířata podobně jako my schopna dešifrovat a používat univerzálně srozumitelný jazyk emocí. Pokud zvíře rozpozná, že je druhé v nebezpečí - a nemusí to být ani člen jeho vlastního druhu, jak uvidíte v následujícím videu - není výjimkou, že mu v rámci možností nabídne svou pomoc. Dokonce i přirození predátoři, pokud zrovna nejsou hladoví, někdy vykazují překvapivě altruistické chování.

Tato heroická událost se odehrála v jednom z amerických Zoo koutků. Ty jsou určené především městským dětem, aby měly možnost přijít do kontaktu se zvířaty jako jsou ovce, králíci, kozy nebo prasata.